Bu İçeriği Paylaş
11 Ocak 2018 Perşembe

TRAKYAKA’dan Edirne Geneli Yatırım Analizi


Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi, Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi başlığı altında bölgenin ticaret ve üretim hacmini derinlemesine ortaya koyan bir analiz ortaya koydu. Amacın, bölgeye yatırım yapacak kişilerin kent hakkında ticari ön bilgiye sahip olmalarını sağlamak olduğu  bildirildi.
 
 
 
Dış ticaret, istihdam, üretim, tarım ve sanayi hacmi, kişi başı tüketim gibi ticari anekdotların işlendiği çalışma ayrıca ticari ara başlıklar altında bölgeye yatırım yapacak müteşebbislere ücretsiz bir swot analizi imkanı da tanıyor. Bölge insanını elinde ki sermayeyi değerlendirmesi açısından da önemli bir bilgi yükü taşıyan çalışma, kişilerin paralarını hangi minvalde işleteceğine karar vermesi bakımından da yardımcı olacak.
 
DIŞ TİCARET İTHALAT İHRACAT YAPISI
Edirne ilinin 2015 yılı kişi başına ihracatı 92 $ olarak gerçekleşirken, TR21(Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) Bölgesi’nde bu rakam 813, Türkiye‟de ise 1827 olarak gerçekleşiyor. Edirne ili için 2015 yılı kişi başına ithalat 189 $ olarak kayıtlara geçti. Edirne ilinde 2015 yılında gerçekleşen kişi başına ihracat ve ithalat rakamları hem bölge hem de Türkiye ortalamalarının altında seyretti.
 
İSTİDHAM
2013 yılı itibarı ile TR21 Bölgesi işgücüne katılma oranının yüksek (%55,5), işsizlik oranının düşük (%7,5), ve istihdam oranının ise yüksek olduğu (%51,3) bir bölgedir. İşgücü piyasasındaki olumlu özellikler Edirne‟de de söz konusudur. İl düzeyinde yayımlanan en son veri olan 2013 verilerine göre; Edirne‟de işgücüne katılma oranı %54,3, işsizlik oranı %7,8 ve istihdam oranı ise %50,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar dikkate alındığında Edirne; işgücüne katılma oranı ve istihdam oranı bakımından Türkiye ortalamasının üstünde bulunmaktadır. İşsizlik oranı bakımından da Türkiye ortalamasına (%9,7) göre daha iyi durumdadır.
 
ÜRETİM
Trakya Bölgesi’nde kişi başına yaratılan katma değer, Türkiye’den daha iyi performans göstermektedir. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ni içine alan TR21 Bölgesi’nin yarattığı kişi başına gayri safi katma değer, en son açıklandığı 2014‟de 29 bin 703 TL’dir. Türkiye ortalamasında ise bu değer 26 bin 489 TL’dir. Edirne’nin yarattığı kişi başına gayri safi katma değer 23 bin 346 TL olarak hesaplanmış olup, hem bölge hem de Türkiye rakamlarının altında performans sergilemiştir. TR21 bölgesindeki sanayileşme eğilimine paralel olarak bölgede tarım sektöründe üretim ve istihdam artışı Türkiye ortalamasının altındadır. Fakat bölge içinde sanayileşme eğilimlerinin zayıf olduğu Edirne‟de tarımda çalışan sayısı, TR21 ve Türkiye ortalamalarının üzerine çıkarak %9 gibi hızlı bir artış göstermiştir. Tarımda çalışanların sayısı genelde TR21 bölgesinde 2004 yılından sonra azalma eğiliminde olmuş, ancak küresel krizin etkisiyle 2008 ve 2009 yıllarında yeniden tarım istihdamında bir artış görülmüştür. TR21 bölgesinde tarımsal istihdam artışının en yavaş olduğu il Tekirdağ ve ardından Kırklareli’dir. Bu nedenle tarımın Edirne’de TR21 bölgesinden daha hızlı artmış olduğu düşünülmektedir. Edirne‟de hizmetler sektörü TR21 bölgesine paralel bir gelişme gösterirken, sanayi sektöründe ise TR21‟in gerisinde kalmış olması muhtemeldir.
 
SANAYİ YAPISI
Trakyaka tarafından yapılan Rekabetçilik analizine göre Trakya Bölgesinde beş sektör öne çıkmaktadır. Bu sektörler; beyaz eşya, deri, kağıt, kauçuk, ve tekstildir. İhracat rakamlarının ötesinde, rekabet analizinde kullanılan Elmas Modelinin ortaya koyduğu sonuçlara göre rekabet edebilirlik potansiyeli yüksek çıkan sektörler ise süt ve süt ürünleri sektörü, üzüm ve üzüm ürünleri sektörü, tarım makineleri sektörü, lojistik sektörü, turizm, tekstil ve hazır giyim sektörüdür. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre rekabetçi sektörleri bölgede sanayisi en gelişmiş olan Tekirdağ’ın belirlediği gözlemlenmiştir. İller arası rekabetçilik endeksi Edirne’nin endüstriyel ve ekonomik gelişimde Türkiye‟de orta sıralarda yer aldığını göstermektedir. Edirne sanayileşme ve iş imkânları konusunda diğer illere göre dezavantajlı bir konumda yer almaktadır. Edirne‟de tarıma dayalı sanayilerin göreceli daha fazla geliştiği gözlemlenmektedir. Edirne ili geneli düşünüldüğünde ilde tarıma dayalı sanayi ve hizmetler sektörü (turizm ve ticaret) öncelikli sektörler arasındadır. Edirne ilinin coğrafi olarak üç önemli Nehrin (Meriç, Tunca, Arda) birleşim noktasında olması ve verimli topraklar üzerinde kurulu bulunması nedeniyle önemli miktarda tarımsal üretim gerçekleşmektedir. Bu gün için yaklaşık olarak Türkiye çeltik üretiminin % 50’si, yağlık ayçiçeği üretiminin % 25’i ve buğday üretiminin % 3’ü Edirne‟de gerçekleşmektedir.
 
TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN  YETERSİZLİĞİ
Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı, Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Trakya Kalkınma Ajansı Turizm Master Planı, booking.com ve trip advisor.com turizm internet siteleri konaklama tesisleri değerlendirmeleri ve Edirne Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan “Edirne İli Turizm İşletmelerinin Analizi” isimli çalışmada yürütülen saha çalışmalarında tespit edilen sorunlar dikkate alındığında “Turizmde Hizmet Kalitesinin Arttırılması”na yönelik kapsamlı ve ilgili tüm kurumları içine alan ortak bir program yürütülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, Edirne İl Yatırım Komitesi gündemine alınan bu sorun ile ilgili olarak Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası, Trakya Üniversitesi, Edirne İl Kültür ve Turizm 15 Müdürlüğü, Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oluşturulması planlanan konsorsiyum ile “Turizm Sektöründe Eğitim Seferberliği Programı” düzenlenmesi planlanmaktadır. 
 

 
Bu içerik 347 defa okundu.

* Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Üye Girişi yapmanız gerekli!
Yorum Yazın
 
İlgili diğer içerikler
Günün Diger Manşetleri
Bayram Tatilinde Acı Bilanço Bayram Tatilinde Acı Bilanço.. Ramazan Bayramı tatilinde alınan tüm önlemlere ve uyarılara karşın kazaların önü..
0 yorum Gündem - 18.06.2018
Üye Bilgi